​Salg- & handelsbetingelser

1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelse

a. ​LLP International tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet bliver dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er LLP International i hænde efter acceptfristen udløb, er ikke bindende for LLP International, med mindre andet aftalt med kunden.

b. ​Kun ordrer, der er skriftligt bekræftet, er bindende for LLP International.

c.​ Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer af ordre i værende produkter eller dele, skal bekræftes skriftligt af LLP International, for at have gyldighed.

d. ​LLP International forbeholder sig ret til uden varsel at fortage ændringer i aftalens specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

e. ​LLP International tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde LLP International.

f. ​Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden LLP International accept.

g. ​Hvis LLP International bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftale, og kunden ikke ønsker at acceptere disse vilkår, skal kunden meddele det til LLP International skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Sker dette ikke, er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

2. Priser

a. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger LLP International gældende prisliste på det tidspunkt, hvor LLP International bekræfter kundens ordre, medmindre andet er aftalt skriftligt.

b. Alle priser er eksklusive moms. Ved ændringer i indkøbspriser, materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser o.l. forbeholdes ret til ændringer i priserne på leveringsdagen.

3. Montering

a. Montørassistance ved opstilling beregnes til de enhver tid gældende montørsatser.​

4. Betalingsbetingelser

a. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som LLP International er uden ansvar for, har LLP International ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

b.Ved special fremstillede produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser vil betalingsbetingelserne være følgende, at 60 % af beløbet betales ved ordrebekræftelsen, 30 % ved levering og 10 % ved godkendelse.

5. Levering

a. LLP International leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. LLP International har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre andet er aftalt.

b. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Opdages der fejl eller mangler, som kunden ønsker at henvise til, skal det straks meddeles skriftligt til LLP International. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LLP International, kan den ikke senere gøres gældende.

c. Opbevaring af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser sker for kundens risiko. Kunden skal opbevare de leverede produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser hensigtsmæssigt og beskyttet mod overlast. Kunden forpligter sig også hermed til at holde det leverede forsikret mod storm, brand- og vandskade for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, det er ankommet til leveringsstedet, og indtil købesummen er betalt.

6. Returvarer

a. Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale.

​​

7. Produktansvar

a. LLP International er i intet tilfælde ansvarlige for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

b. Efter risikoen for salgsgenstanden er overgået til køber, hæfter sælger ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

c. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra sælgers leverandører/underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8. Reklamation

a. Reklamation skal ske umiddelbart efter, at eventuelle fejl/mangler er konstateret. Reklamationen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglerne ytre sig.

9. Fremvisning

a. Leverancen må ikke benyttes til offentlig fremvisning, herunder udstillinger og messer, uden LLP International skriftlige samtykke.

10. Værneting

a. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

b. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Hvorfor vælge lige netop os?

Fødevaregodkendt og ISO 9001 certificeret

Vi er fødevare og ISO 9001 godkendt, hvilket betyder vi kan tilbyde alt inden for transport med snegle m.v.

Specialister i fremstilling af snegle

Vi fremstiller snegle til alle former for transport og skræddersyer løsningen så den passer til dit behov.

Kvalitet arbejde 

Vi leverer løsninger indenfor snegle med mere.

Hurtig navigation

Snegle

Transportsnegle

• Trækender

•​ Medløbsender

•​ Doosan Puma 5100XLYA

Mori Seiki

Fadal

• Klip af plader

​ .Gnistning af emner

•​ Buk af plader

Kontakt​oplysninger

LLP Vemmelev ApS

Industrikrogen 3, 4241 Vemmelev

Klik her for rutevejledning

LLP Vemmelev ApS

iphone-hvid  +45 58 38 32 57

iphone-hvid  +45 60 14 20 02

LLP Maskinudlejning

iphone-hvid  + 45 27 63 33 36

Om LLP Vemmelev ApS

Vi har 30 års erfaring i produktion og udvikling af  løsninger.

findsmiley

Tilmeld nyhedsbrev